Skip to main content

 

Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden

De ontwikkeling van het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen: een advies over werken met een chronische ziekte’ (maart 2016) is begeleid door de Commissie Chronisch Zieke Werkenden (commissie CZW) onder leiding van Louise Gunning – Schepers toenmalig Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Met als één van de resultaten  het EU congres Langer actief door innovatie in zorg en beleid van Fit for Work en SER samen ter lancering van het advies.

In 2019 is in overleg met de SER, de commissie voortgezet als ‘Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden (CZW)’ onder coördinatie van Centrum Werk Gezondheid. Met als doel bijdragen aan werkbehoud bij chronische aandoeningen door het initiëren van projecten en initiatieven, en door het politiek en maatschappelijk agenderen van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met in 2019 het SER Fit for Work congres Zorg voor Werk samen met VWS en SZW.

Daarmee is de Werkgroep samen met Platform Fit for Work een belangrijk motor achter werkbehoud bij chronische aandoeningen.

Wie zijn de leden van Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden?

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van sociale partners, maatschappelijke organisaties en afvaardiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de ministeries van VWS en SZW.

Enkele mooie resultaten met inzet van de Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden:

Resultaten

Impact Graphic

Download de Impact Graphic Werkbehoud bij chronische aandoeningen: wat levert het op?
Eén van de resultaten van de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden