Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden

De ontwikkeling van het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen’ (maart 2016) is begeleid door de Commissie Chronisch Zieke Werkenden (commissie CZW) onder leiding van Louise Gunning – Schepers toenmalig Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

In 2019 is in overleg met de SER, de commissie voortgezet als ‘Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden (CZW)’ onder coördinatie van Centrum Werk Gezondheid. Met als doel bijdragen aan werkbehoud bij chronische aandoeningen door het initiëren van projecten en initiatieven, en door het politiek en maatschappelijk agenderen van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen.

Daarmee is de Werkgroep net als het Platform een belangrijk motor achter Fit for Work initiatieven.

Wie zijn de leden van Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden?

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van sociale partners, maatschappelijke organisaties en afvaardiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de ministeries van VWS en SZW.

Impact Graphic

Download de Impact Graphic Werkbehoud bij chronische aandoeningen: wat levert het op?
Eén van de resultaten van de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid