Skip to main content

Werkbehoud bij kanker: webinar

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: 
“Werken is voor heel veel mensen erg belangrijk. Als je ziek wordt of een aandoening hebt, kunnen zorgprofessionals en leidinggevenden je daarbij ondersteunen.

Hoe ze dat doen komt in deze webinar aan de orde. En professionals of collega’s die het nog niet precies weten?  Die leren hier ook veel van de organisaties en instellingen die samenwerken in deze internet meeting.”

Op 8 december 2020 brengen we door middel van een webinar verschillende betrokken partijen in de regio bij elkaar om te bespreken wat er mogelijk is bij (blijven) werken met kanker. En welke ondersteuning er is voor patiënten met kanker in de regio. Verder willen we laten zien hoe de patiënt dit ervaart.

Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dit webinar mogelijk gemaakt

8 DECEMBER 2020 16.00-17.30 uur

In twee ronde tafel gesprekken gaan een werkgever, een werknemer (patiënt) en diverse partijen uit de regio Den Bosch met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘werk en kanker’. Er worden ervaringen uitgewisseld en besproken welke regionale ondersteuning er is voor patiënten met kanker. De tafelgasten zijn:

 • Frederique, ervaringsdeskundige werkgever
 • Frank van den Oever, Dela
 • Astrid van Waart, coach Stap.nu
 • Edith Idoe Stap, coach Stap.nu
 • Patricia Hendricks, verpleegkundig specialist oncologie Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Marieke Jacobs, bedrijfsartsconsulent oncologie
 • Jacqueline Crooijmans, directeur Vicki Brownhuis

Programma

 • Opening en welkom (16.00 uur) door Jacqueline Crooijmans, directeur Vicki Brownhuis
 • 1e gesprek aan tafel: hoe kunt u aandacht besteden aan werkbehoud bij kanker, na een recente diagnose of tijdens de behandelfase?
 • Korte pauze
 • 2e gesprek aan tafel: wat is belangrijk tijdens de herstel en integratie fase?
 • Afsluiting (17.25 uur)