Skip to main content

Aandacht voor werk in de spreekkamer

16 november 2021

Meer en meer hebben zorgverleners oog voor het werk van hun patiënten. In dit webinar hoor je de ervaringen van diverse zorgverleners hoe zij dit aanpakken, en wat dit de patiënten én de zorgverlener oplevert. Voor zorg-, arboprofessionals en professionals die interesse hebben in het thema arbeidsgerichte zorg en arbocuratieve samenwerking.

Regionale hybride Fit for Work meeting in samenwerking met BV Beatrixoord Arbeid, SPRINT en ZZP Nederland

Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • Ronald Stevens, directeur B.V. Beatrixoord: inleiding
  • Tamara Raaijmakers, programmamanager Centrum Werk Gezondheid,  Target@Work – werk als behandeldoel in de zorg
  • Annemieke Visser, senior onderzoeker UMCG: Bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten (BAAN)
  • Esther Salomons, arbeidsdeskundige Beatrixoord Arbeid BV: Het consult gesprek in de praktijk
  • Gert Dekker, senior adviseur bedrijfszorg: Bedrijfszorg in samenhang met klinische zorg

Ronald Stevens, inleiding

Hieronder vind je de inleidingen afzonderlijk.
Ook de beeldschermpresentaties kun je downloaden.

Tamara Raaijmakers

Centrum Werk Gezondheid, Platform Frt for Work

Target@Work

Download: Powerpoint Target@Work

Annemieke Visser

UMC Groningen

BAAN: Bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten

Download: Powerpoint project Baan

Download: Medisch Contact

Esther Salomons

Beatrixoord Arbeid

Het consult gesprek in de praktijk

Download: Het consultgesprek in de praktijk

Gert Dekker

Menzis

Klinisch bedrijfsgezondheidszorg: een noodzakelijke zorgaanvulling