Platform

Met een actief platform van meer dan 25 betrokken maatschappelijke organisaties maakt Fit for Work zich sterk voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. Met alle betrokkenen willen we de barrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Met praktische tools voor werknemers en werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en ondersteunend overheidsbeleid. Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven.

 

Ronald Stevens MSc

Directeur B.V. Beatrixoord
Fit for Work Coördinator-Noord

Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. B.V. Beatrixoord vormt de brug tussen de gezondheidszorg en het echte leven. We bundelen de kracht van het UMCG met de handelingssnelheid van een BV. Daarbij geloven we in het vergroten van mogelijkheden, zodat alle mensen optimaal en duurzaam kunnen meedoen: thuis, onderweg en op het werk. Samen met Fit for Work onderstrepen we het belang van passend werk voor elk mens, elk bedrijf en onze maatschappij.

Contactgegevens
www.umcg.nl

Emailadres
arbeid@umcg.nl

 

Ronald Stevens MSc
Jacob Brouwers

Jacob Brouwers

Propositiemanager Stichting IZZ

‘Mensen werkzaam in de zorg hebben veelal te maken met bovengemiddelde belasting, fysiek en mentaal. Vaak zijn zorgmedewerkers ook mantelzorger. Het leidt tot uitputting, klachten aan het bewegingsapparaat, burn-out, depressie etc.
Als belangenbehartiger van zorgmedewerkers, wil Stichting IZZ passende werkgerichte oplossingen bieden waar werknemers én werkgevers baat bij hebben. En waar de overheid, (zorg)verzekeraars, werkgevers ook hun verantwoording nemen qua financiering. Hiervoor bieden wij onze kennis en bevlogenheid!’

Contactgegevens
Stichting IZZ

Emailadres
Jacob.brouwers@stichtingizz.nl

Jacob Brouwers

Heleen den Besten

Sr. Projectleider werk en zorg Long Alliantie Nederland

1 op de 7  de patiënten met astma en COPD heeft te maken met werkgerelateerde klachten. Toch wordt dit niet altijd herkend.
Signalering van werkgerelateerde problemen is essentieel om te voorkomen dat mensen onnodig uitvallen.
Zorgverleners kunnen hun patiënten helpen door actief hier bij stil te staan. Hier is nog veel terrein op te winnen. Niet alleen voor mensen met een longziekte, maar ook met andere aandoeningen.
Samen met Fit for Work zet de Long Alliantie Nederland zich graag in voor een betere inbedding van werk in de reguliere zorg.

Contactgegevens
Long Alliantie Nederland / programma beroeps(long)ziekten

Emailadres
denbesten@longalliantie.nl

 

Heleen den Besten
Emiel Rolink

Emiel Rolink

Directeur Long Alliantie Nederland

Gezondheid en werk zijn zo met elkaar verbonden.
Mensen die met stoffen werken kunnen een longziekte krijgen.
En mensen met een longziekte kunnen hierdoor soms minder of helemaal niet meer werken.
Preventie en dat mensen niet ziek worden door hun werk, daar wil ik aan bijdragen. En dat voor mensen die toch ziek worden de zorg verbetert, met aandacht voor hun werk. Want het moet voor mensen die een (long)ziekte hebben, makkelijker worden om te kunnen blijven werken. Om dat te bereiken hebben wie iedereen en alle inzet nodig, waaronder ook aanpassing van sommige stelsels.

 

Contactgegevens
Long Alliantie Nederland / programma beroeps(long)ziekten

Email
rolink@longalliantie.nl

Emiel Rolink

Christiane Liebrand

National Partnerships Manager
Business Unit Oncology Pfizer

‘Elke dag werken wij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen waarmee we mensen kunnen genezen of een betere levenskwaliteit kunnen geven. Wij vinden het van belang dat een ieder die patiënt wordt, ook kan blijven werken. Ook onze eigen medewerkers kunnen patiënt worden.We zijn er trots op dat onze aanpak hoe we met elkaar omgaan in geval van ernstige ziekten zoals kanker, erin heeft geresulteerd dat we als eerste organisatie het ‘Caring Company Certificaat’ hebben mogen ontvangen!’.

Contactgegevens
Pfizer BV

Emailadres
christiane.liebrand@pfizer.com

Christiane Liebrand
Judy van den Berg

Judy van den Berg

Adviseur duurzame inzetbaarheid en inclusieve arbeidsmarkt – eigenaar Inzet Advies

Organisaties die werk maken van de vitaliteit, betrokkenheid, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Ik geloof dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont, ook geloof ik in een arbeidsmarkt waarin plaats is voor iedereen, ongeacht mogelijke kwetsbaarheden.

Contactgegevens
judy@inzetadvies.nl

Emailadres
https://nl.linkedin.com/in/judyvdberg

Judy van den Berg

Dianda Veldman

Directeur – bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

‘Mensen met een ziekte of chronische aandoening willen vaak heel graag blijven werken en doen daar alles aan. Bij Patiëntenfederatie Nederland hebben we veel kennis en ervaringen van patiënten die werkgevers en werknemers kunnen gebruiken om mensen met een aandoening of beperking aan het werk te houden.  Gebruik die kennis, wij als koepel en onze 160 aangesloten leden stellen graag onze deskundigheid beschikbaar’.

Contactgegevens:
Patiëntenfederatie Nederland

E-mailadres:
arbeid@patientenfederatie.nl

 

Dianda Veldman
Marianne Holleman

Marianne Holleman

Directeur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Het AKC wil een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de arbeidsdeskundige en zo bijdragen aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland.

De ambitie is dat alle mensen, al dan niet met een beperking, chronische ziekte of arbeidshandicap kunnen  werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Arbeidsdeskundigen streven ernaar werk passend te laten zijn.
Het is belangrijk dat de drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt laag is voor iedereen die wil werken. Het AKC is het kenniscentrum voor arbeidsdeskundigen en  streeft ernaar, dat kennis wordt door vertaald in beleid door de kennis onder de aandacht te brengen en de impact te laten zien in het bijdragen aan het doel van arbeidsparticipatie.

Contactgegevens
AKC – Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Email
M.Holleman@arbeidsdeskundigen.nl

Marianne Holleman

Yvonne Heerkens

Lector arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

‘Uitgaande van het belang van werk voor de kwaliteit van leven, is mijn drive is om te zorgen dat zorg- , sport- en arboprofessionals in hun handelen arbeid integraal meenemen. Op die manier leveren ze een bijdrage aan het (weer) aan het werk gaan en het (duurzaam) aan het werk blijven van hun cliënten’.

Contactgegevens:
Lectoraat Arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

E-mail adres:
yvonne.heerkens@han.nl

 

Dr. Yvonne Heerkens
Lennaert Rijken

Lennaert Rijken

General Manager AbbVie B.V.

‘Mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven, daar zetten wij ons voor in. Nog te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk of verlies van baan. Met Fit for Work zetten wij ons in om barrières te slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Werken geeft velen immers voldoening en kan bijdragen aan een betere gezondheid.’

Contactgegevens
AbbVie B.V.

Emailadres
info.nl@abbvie.com

Lennaert Rijken

Eveline de Jong

Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn

‘Ons motto is: Samen in beweging naar beter. Naar betere zorg voor mensen met chronische pijn, naar betere kwaliteit van leven en een betere samenwerking tussen zorgverleners, werkgevers en werknemers.  Voor iedereen met een chronische aandoening moet werk mogelijk zijn. Aangezien mensen met een chronische aandoening dikwijls ook te maken hebben met chronische pijn is een samenwerkingsrelatie met de Fit For Work partners een logische keuze’.

Contactgegevens
netwerk chronische pijn

Emailadres
eveline@landelijknetwerkchronischepijn.nl

Eveline de Jong
Dr. André Bieleman

Dr. André Bieleman

Associate lector Arbeid & Gezondheid Saxion Hogescholen

‘Fysiotherapeuten en paramedici zijn belangrijke intermediairs voor de werkgever. Saxion Hogescholen zet om die reden zich in voor aandacht voor arbeidsparticipatie binnen opleidingen voor zorgverleners. En onderzoek dat in oplossingen voor de praktijk resulteert.’

Contactgegevens:
Saxion Hogescholen

E-mail adres:
h.j.bieleman@saxion.nl

Dr. André Bieleman

Christianne van Triest

HR adviseur, trainer en coach in empowerment bij P2O personeel & projecten

‘Niemand zou een uitkering nodig moeten hebben. De meeste mensen willen werken en bijdragen. Als je als HR en werkgever hierop inspeelt, en gebruik maakt van iemands mogelijkheden en kwaliteiten, krijg je medewerkers die zich dubbel en dwars terugverdienen’.

Mede vanwege haar lichamelijke beperking heeft Christianne in 2001 besloten voor zichzelf te beginnen. Het vinden van een vaste baan bleek erg lastig, terwijl het ondernemerschap haar veel mogelijkheden biedt.

Contactgegevens:
P2O

E-mail adres:
info@p2o.nl

Christianne van Triest
Drs. Claire Hogenhout

Drs. Claire Hogenhout

Afdeling Bestuur en Bestuursstaf,  P&O Advies Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam

‘Het is van belang dat direct leidinggevenden en HR managers goed geïnformeerd zijn over werken met een chronische aandoening. En het effect hiervan op het functioneren binnen een organisatie. Meer kennis en vaardigheden voor leidinggevenden over dit thema, zorgen voor een betere en duurzamere inzetbaarheid van medewerkers met een chronische aandoening en voorkomt voortijdige uitval van deze groep medewerkers.’

Contactgegevens
Universiteit van Amsterdam

E-mail adres:
c.hogenhout@uva.nl

Drs. Claire Hogenhout

Joyce van de Nes

Arbeidsdeskundige, ergotherapeut, jobcoach – HumanCapitalCare (op persoonlijke titel)

‘Werkenden patiënten zijn gebaat bij zorgverleners die weten wanneer ze moeten doorverwijzen bij werkgerelateerde vragen en naar wie’.

 

Joyce van de Nes
Drs. Marieke Scholte Voshaar

Drs. Marieke Scholte Voshaar

Fuchs healthcare consultancy en Stichting Tools, ervaringsdeskundige

‘Een chronische aandoening heeft naast een persoonlijke impact, ook een economische impact. Een vroege diagnose en inzicht in het verloop van de aandoening zijn van belang, voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Als deze informatie transparant is en in goed vertrouwen gedeeld kan worden, kan het effect van de aandoening en de behandeling ervan met betrekking tot werk in onderlinge samenspraak tot een optimaal resultaat leiden”.

Contactgegevens:
Stichting Tools

E-mail adres:
FuchsHCC@voshaar.nl

Drs. Marieke Scholte Voshaar

Mr. Marlies van Hilten

Directeur Emma at Work

‘Jongeren die de pech hebben om op te groeien met een ziekte moeten daar niet ook nog extra nadeel van ondervinden in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
Zij moeten zo gewoon mogelijk mee kunnen doen, hun talenten kunnen inzetten en werk doen dat past bij hun capaciteiten en wensen!’

Contactgegevens:
Emma at Work

E-mail adres:
marlies@emma-at-work.nl

Mr. Marlies van Hilten
Drs. Michèl Edelaar

Drs. Michèl Edelaar

Manager Vroege Interventie – Heliomare

‘Vroege, werkgerichte interventie is van belang: arbeid en participatie vormen de remedie. Zelfmanagementprogramma’s zijn het middel voor werkhervatting en werkbehoud.’

Contactgegevens:
Vroege Interventie

E-mail adres:
m.edelaar@heliomare.nl

Drs. Michèl Edelaar

Dr. Harald Miedema

Lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen met arbeidsparticipatie is een must om arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening te bevorderen. Waarbij de aanpak integraal is: gericht op de persoon én op de arbeidsomstandigheden, met noodzakelijke en effectief bewezen ondersteuning en begeleiding. Speciale aandacht is hierbij nodig voor integratie van jongvolwassenen in werk.

Contactgegevens:
Hogeschool Rotterdam 

E-mail adres:
h.s.miedema@hr.nl

Dr. Harald Miedema
Prof. Dr. Michiel Reneman

Prof. Dr. Michiel Reneman

Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde in het bijzonder pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie Centrum voor Revalidatie UMCG

‘Werkbehoud is niet alleen een economisch belang: goed werk is goed voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Dit komt door de functies die werk vervult zoals het bieden van sociale contacten, structuur, een inkomen en een bijdrage aan iemands kernwaardes’

Contactgegevens:
Centrum voor Revalidatie UMCG

E-mail adres:
m.f.reneman@cvr.umcg.nl

Prof. Dr. Michiel Reneman

Drs. Paul Baart

Voorzitter Fit for Work Nederland, directeur st. Centrum Werk Gezondheid en voorzitter iHMQ (International Institute for Health Management and Quality)

‘We gunnen iedereen goed, gezond werk. Ook mensen met een chronische aandoening. Een bedrijfsvoering met vanzelfsprekend aandacht voor het welzijn en geluk van werknemers helpt daarbij. Eveneens als de ‘witte jassen’: artsen die
aandacht hebben voor arbeidsparticipatie kunnen het verschil maken’.

Contactgegevens:
Stichting Centrum Werk Gezondheid

E-mail adres:
p.baart@centrumwerkgezondheid.nl

Drs. Paul Baart
Robbert Janssen

Robbert Janssen

Directeur Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk, register arbeidsdeskundige, register loopbaanprofessional CMI-C en ervaringsdeskundige

‘De coaches waar we mee werken hebben niet alleen een chronische aandoening, maar zijn ook geschoolde professionals in hun vakgebied. Hiermee onderscheiden wij ons in het werken met ervaringsdeskundigheid. Wij geloven in deze combinatie: “Certain coaching and training skills are not (only) generated by knowledge but also by personal experiences”.

Contactgegevens:
Centrum Chronisch Ziek en Werk

E-mail adres:
robbert.janssen@cczw.nl

Robbert Janssen

Tamara Raaijmakers MSc

Programmamanager st. Centrum Werk Gezondheid

‘Werken is gezond, en mensen die werken levert ondernemingen en de BV Nederland geld op. De voorwaarde daarbij is wel dat het werk veilig en gezond is en past bij iemands vaardigheden en kwaliteiten. Goed gezond werk, ook als je een chronische aandoening hebt’.

Contactgegevens:
Stichting Centrum Werk Gezondheid

E-mail adres:
t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl

Tamara Raaijmakers MSc
Ton van Hout

Ton van Hout

Adviseur stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW), Voorzitter Deelnemersraad Zelf Regie Centrum Nijmegen,  en ervaringsdeskundige

‘Veel mensen willen zo graag aan het werk blijven dat ze gaan overcompenseren. Vooral direct na de diagnose. Maar het sociaal leven is net zo van belang, ook om het werk goed te kunnen blijven volhouden. Ervaringsdeskundige coaches kunnen mensen begeleiden om een realistisch beeld te hebben van werken met een chronische aandoening’.

Contactgegevens:
Centrum Chronisch Ziek en Werk

E-mail adres:
ton.van.hout@cczw.nl

Ton van Hout

Prof. dr. Annelies Boonen

Reumatoloog en hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+

‘Werk is een belangrijke maatschappelijke rol voor patiënten. Het hebben van betaald werk behoort samen met ‘relatie met de partner’ en ‘relatie met kinderen’ tot de drie belangrijkste sociale rollen, belangrijker dan vrije tijd,
reizen, relaties met vrienden. In deze lijn zijn reumatologen ook bereid mede verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsparticipatie van hun patiënten’.

Contactgegevens:
Maastricht UMC+

E-mail adres:
a.boonen@mumc.nl

Prof. dr. Annelies Boonen
Annelies Verkerk

Annelies Verkerk

Adviseur arbeid en gezondheid bij Vision at Work en redactielid bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten

‘Het contract van de werkgever met bedrijfsarts is vaak zeer beperkt en voornamelijk gericht op begeleiding bij ziekte tijdens verzuim. De bedrijfsfysiotherapeut kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij het reduceren van arbeidsrisico’s in relatie tot fysieke belasting. Preventiebeleid, ergonomisch advies, werkplekaanpassingen, individuele adviezen en coaching bij fysieke klachten.’

Contactgegevens:
Vision at Work

E-mail adres:
info@visionatwork.nl

Annelies Verkerk

Annemiek de Crom

Gecertificeerd participatiecoach

‘Slim omgaan met je energie zodat je toch de dingen kunt doen die je graag wilt doen. Zowel op het werk als privé. Dat is belangrijk als je een chronische aandoening hebt. Ik adviseer werknemers en werkgevers hoe hier praktisch mee om te gaan in de werksituatie’.

Contactgegevens:
Annemiek de Crom communicatie

E-mail adres:
info@annemiekdecrom.nl

Annemiek de Crom
Drs. Han Hullen

Drs. Han Hullen

Bedrijfs- en verzekeringsarts, Hullen Advies

‘Ook voor behandelende artsen moet behoud of terugkeer naar arbeid een behandeldoel zijn. Door aandacht voor arbeid te vragen bevordert de arts dat de patiënt/werknemer zich op arbeid richt, en dat is in het
belang van de patiënt. Voor specifieke kennis is natuurlijk inschakeling van de bedrijfsarts noodzakelijk.’

Contactgegevens:
Hullen Advies

E-mail adres:
han@hullenadvies.nl

Drs. Han Hullen

Prof Dr Ir Bart Verkerke

Professor in Medical Product Design,  Technical-Scientific director SPRINT

‘Biomedische producten zoals sensortechnologie kunnen de duurzame inzetbaarheid van mensen ondersteunen. Ook die van mensen met een chronische aandoening of gezondheidsproblemen. Zoals inzicht in de werkgerelateerde belasting in relatie tot iemands belastbaarheid. Maar eveneens als interventie, zoals een schaatsgame om balans te verbeteren en de kans op een val te verkleinen.’

Contactgegevens:
SPRINT

E-mail:
g.j.verkerke@gmail.com

Prof. Dr. Ir. Bart Verkerke
Herman van der Weide

Herman van der Weide

directeur IKA-Ned

Maatschappelijke immateriële kosten en financiële consequenties van arbeidsuitval zijn enorm voor medewerkers en bedrijven.
IKA Ned draagt bij aan een oplossing door het bieden van topzorg op het gebied van arbeid en gezondheid.
Het is een essentiële aanvulling op curatieve zorg en arbozorg: diagnostiek van beroepsziekten, second opinion bedrijfsartsen, specifieke vragen bij keuringen voor transport, en ziekte specifieke arbeidsreïntegratie.
We doen dit graag samen met het Fit for Work netwerk.

Contactgegevens
IKA-Ned

Email adres
herman.vanderweide@oudegrachtgroep.nl

Herman van der Weide

Frank Alfrink

Algemeen directeur ZZP Nederland

‘Niet alle werkenden met een ziekte of chronische aandoening zijn in loondienst. We moeten meer bewust zijn van de positie van de zelfstandig ondernemer. Uitval of een lagere capaciteit betekent voor hen geen of minder omzet. Daarnaast is er geen georganiseerde toegang tot de bedrijfsarts. ZZP Nederland ziet het als haar plicht om deze  vertegenwoordiging van de keten in het platform te completeren. ZZP Nederland heeft 41.000 aangesloten zzp’ers, waaronder ook zo’n 5.000 solistische werkende zorgverleners’.

Contactgegevens
ZZP Nederland

Emailadres
info@zzp-nederland.nl

Frank Alfrink
Drs. Anouk ten Arve

Drs. Anouk ten Arve

Programma manager onderzoek en samenwerking Stichting IZZ

‘Voor gezond kunnen werken, ook met een aandoening, is het aangaan van de dialoog de crux. Interesse in elkaar tonen door met elkaar in gesprek te gaan kost niets. Sterker nog het is één van de knoppen waar een organisatie aan kan draaien om te komen tot een gezond en renderend bedrijfsbeleid met verhoogde kwaliteit van het werk’.

Contactgegevens:
Stichting IZZ

E-mail adres:
anouk.tenarve@stichtingizz.nl

Drs. Anouk ten Arve