Skip to main content

Werkgevers

Ga in gesprek met uw medewerker

Werknemers met een chronische aandoening voelen soms een taboe om erover te praten. Werkgevers en leidinggevenden kunnen een enorme impuls aan vertrouwen en veerkracht geven door uit te spreken wat wél kan. En waardering te geven voor wat iemand presteert. Waar bereidheid is om er uit te komen, samen naar oplossingen te zoeken, hebben we al veel gewonnen. Fit for Work wil werkgevers duidelijk maken dat het loont om medewerkers met een chronische aandoening aan de slag houden. Met praktische tips die werknemer en werkgever ondersteunen om samen oplossingen te bedenken die het mogelijk maken dat medewerkers met een aandoening het werk vol houden. Daarvoor zijn mogelijkheden. Van flexibele werktijden tot thuis werken, van een aangepast takenpakket of werkplek tot omscholing.

Bert van Halteren
Directeur-eigenaar BVH Display

‘We hebben een team. Het is geen fabriek. We gaan voor elkaar. Ook als je pech hebt, gaan we ervoor’.

Fit for Work tips

Neem direct en zichtbaar de leiding

Ga in gesprek met uw medewerker, zodra u merkt dat er iets speelt rond de gezondheid

Stimuleer en ondersteun uw medewerker om zo veel als mogelijk te blijven werken

Maak uw organisatie een plek waar het goed werken is met een  chronische aandoening

Fit for Work tools

Management tips
Bekijk de tips…

Handreiking leidinggevende
Bekijk de handreiking…

Fit for Work checklisten met aandachtspunten
Vul de Checklist in…

Stappenplan voor ‘chronisch vriendelijk’ beleid
Bekijk de stappen…

Download de Fit for Work Checklisten