Werkbehoud bij chronische aandoeningen, wat levert het op?

Deze Impact Graphic geeft bij deze vraag cijfers en onderbouwing.
Vanuit verschillende perspectieven:Omvang van het probleem

  • People’s Value of Work
  • Business Value of Work
  • Health Value of Work
  • Society Value of Work

De Impact Graphic is overhandigd aan Erik Gerritsen toenmalig Secretaris-Generaal ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk Directeur-Generaal Werk ministerie van SZW door Fit for Work voorzitter Paul Baart tijdens het Fit for Work – SER congres ‘Zorg voor Werk’ (2019)

De Impact Graphic is tot stand gekomen in samenwerking tussen Sociaal-Economische Raad (SER) en Fit for Work, gecoördineerd door Centrum Werk Gezondheid.

Download de Impact Graphic
Download de bronnen van de Impact Graphic

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid