Skip to main content


Werkbehoud bij chronische aandoeningen, wat levert het op?

Deze Impact Graphic geeft bij deze vraag cijfers en onderbouwing.
Vanuit verschillende perspectieven:Omvang van het probleem

  • People’s Value of Work
  • Business Value of Work
  • Health Value of Work
  • Society Value of Work

De Impact Graphic is overhandigd aan Erik Gerritsen toenmalig Secretaris-Generaal ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk Directeur-Generaal Werk ministerie van SZW door Fit for Work voorzitter Paul Baart tijdens het Fit for Work – SER congres ‘Zorg voor Werk’ (2019)

De Impact Graphic is tot stand gekomen in samenwerking tussen Sociaal-Economische Raad (SER) en Fit for Work, gecoördineerd door Centrum Werk Gezondheid.

Download de Impact Graphic
Download de bronnen van de Impact Graphic