Skip to main content

Fit for Work

Over Fit for Work

Fit for Work maakt zich al vanaf 2012 sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening: het voorkomen dat mensen die werken, uitvallen en hun werk verliezen door een chronische aandoening.

Om dit doel te bereiken ontwikkelt Fit for Work praktische tools voor werkenden, werkgevers en zorgverleners. Voor chronische aandoeningen in het algemeen en aandoeningsspecifiek.

Daarnaast zet Fit for Work in op maatschappelijke en politieke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen.  In de vorm van politieke bijeenkomsten, het opstellen van manifesten en opiniërende bijdragen in de media.

Fit for Work kent een actief platform met betrokkenheid van meer dan 25 maatschappelijke organisaties, aangevuld met (sponsorend) partners.

Uniek van Fit for Work zijn projecten samen met zorgverleners, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici, om vanuit de behandeling en begeleiding arbeidsparticipatie van patiënten te ondersteunen. Dit vindt plaats onder de noemer ‘werk als behandeldoel’.
Met reumatologie en oncologie als koplopers, binnen het project Target@Work.