Skip to main content

Politiek ontbijt Werkbehoud bij Kanker

politiek ontbijt 15 november 2018

Een kwart van de mensen die werkt en kanker krijgt, verliest nu zijn baan. Meer mensen met kanker kunnen aan het werk blijven, als er een no-riskpolis voor MKB-werkgevers komt. Die neemt de loondoorbetaling over als een medewerker door kanker langdurig uitvalt. Ook helpt het als er structurele financiering komt voor in kanker gespecialiseerd bedrijfsartsen op alle kankerpoli’s van ziekenhuizen. Dat is besproken tijdens het politieke ontbijt dat op 15 november 2018 in de Koninklijke Schouwburg Den Haag is gehouden.

Fit for Work sprak onder meer  met Tweede Kamerleden, beleidsmedewerkers van ministeries van SZW en VWS, patiëntenorganisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties.

beeldverslag

Position paper

PRESENTATIES

Programma
Paul Baart, voorzitter Fit for Work / directeur Centrum Werk Gezondheid
Koos van der Hoeven, Afdelingshoofd Medische Oncologie Radboudumc
Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Radboudumc
Ruben van Mourik, HR manager Florys

Overhandiging position paper aan Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA), Antje Diertens (D66) en Paul Smeulders (GroenLinks). Joba van den Berg (CDA) was eveneens bij het ontbijt aanwezig, maar niet in de gelegenheid om aan het einde van de bijeenkomst de position paper in ontvangst te nemen

Zorgvisie artikel

FOTO’s Remi Kranendonk | REEM. | www.reemfoto.nl