Skip to main content

Politiek ontbijt

Tijdens een politiek ontbijt is op 12 november met Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, werkgevers, werknemers, kennisinstituten, artsen en ervaringsdeskundigen van gedachten gewisseld over de nationale aanpak zoals gesteld in het manifest en een mogelijke rol van de overheid hierbij. Voorafgegaan door twee inleidingen over de context van werk en werkbehoud en over arbeidsparticipatie als behandeldoel en uitkomstmaat in de zorg

Geef een reactie