Skip to main content

MultipleS

MultipleS is een magazine voor mensen met MS en hun naasten. Met informatie die betrokkenen versterkt in hun keuzes rond privé, zorg en werk.

Vanuit Fit for Work verzorgden we een bijdrage over werken met MS, met de titel:Werken is met wat steun vaak goed mogelijk‘.

Het magazine is gratis te verkrijgen via neurologen en MS verpleegkundigen. Roche Nederland BV, sponsor van Fit for Work, is initiatiefnemer van dit magazine.

Op Fit for Work is meer informatie te vinden over MS en werk.