Skip to main content

MS en Werk

Meer en meer is er informatie over factoren die werken met MS belemmeren en bevorderen. Daarnaast zijn er diverse in MS en werk gespecialiseerde organisaties die werkende mensen met MS, werkgevers en zorgverleners ondersteunen.  Samen met betrokkenen in het veld heeft Fit for Work MS tot doel een overzicht te bieden welke informatie en ondersteuning rond MS en werk beschikbaar is.

Hiertoe heeft een verkenning en een werksessie met betrokkenen plaatsgevonden, resulterend in de handreikingen MS en werk voor werkenden, werkgevers en zorgverleners.
Met aandachtspunten hoe ieder vanuit zijn of haar rol kan bijdragen aan het verder optimaliseren van werken met MS. Daarbij is per betrokkene een overzicht gegeven van wat er momenteel beschikbaar is in de vorm van informatie en ondersteuning, en wat er nog nodig is op dit vlak.

De informatie is ook op deze website vertaald naar tips en tools voor werkgevers, werknemers en zorgprofessionals.

verslag werksessie

handreikingen MS en werk

bekijk BNR uitzending MS en werk met Fit for Work en VUmc (21 min)