Skip to main content

Aandacht voor werk is vanaf dag 1 van diagnose kanker nodig

Veel mensen met kanker willen graag blijven werken. Steun vanuit de omgeving en vanuit de zorg is van belang blijkt uit NKF onderzoek:

  • Zo’n 60% van de werkende mensen met kanker ervaart financiële problemen door de ziekte. Onder meer door verlies van werk en inkomen.
  • Circa 40% van de zorgverleners bespreekt met de patiënt de gevolgen van de behandeling en ziekte voor het werk. Als dit gebeurt, is 89% van de patiënten hier tevreden over.

Zorgprofessionals kunnen patiënten doorverwijzen naar informatie en ondersteuning bij kanker en werk. 

Vanuit het project Target@Work-onco ondersteunen we medisch specialisten en (gespecialiseerde) verpleegkundigen oncologie, om met meer kennis en onderbouwing invulling te geven aan werkgerichte zorg. We bieden daartoe teamsessies, een e-learning en digitale tools.Geef een reactie