Skip to main content

10 jaar Fit for Work

Sinds 2012 maakt Fit for Work Nederland zich sterk om mensen met een chronische aandoening
aan het werk te houden. Professionals en ervaringsdeskundigen vanuit zo’n 25 maatschappelijke organisatiesbundelen hiervoor hun krachten binnen het Fit for Work platform. Zij werken aan:

  •  Praktische ondersteuning voor werkenden en werkgevers,
  • Aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg,
  • Politieke en maatschappelijke agendering.

Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven.