Werkbehoud is voor veel patiënten een belangrijk doel

Iemand die zorg nodig heeft, wil graag zelfstandig blijven functioneren. Voor veel patiënten is werkbehoud een belangrijk doel. Het hebben van werk geeft voldoening, u voelt zich betekenisvol. Als arts, zorg- of hulpverlener bent u van grote waarde om mensen te helpen om aan het werk te blijven. Door te voorkomen dat de gevolgen van de chronische aandoening erger worden, maar ook door vroegtijdig naar werk te vragen en patiënten te ondersteunen om te kunnen blijven werken. Dat vraagt om zorgverleners die goed oog hebben voor het welzijn van cliënten; zij beseffen het belang van werkbehoud. Dat vergt ook een goede samengewerking tussen de arbeidsgerelateerde en de reguliere zorg opdat een patiënt tijdig bij de juiste zorgverlener komt. Fit for Work ondersteunt zorgverleners om in hun werk voor patiënten zorg én werk beter te verbinden. We doen dit vanuit het project Target@Work-werk als behandeldoel in de zorg

thumb-person-m-hazes

prof. dr. Mieke Hazes, reumatoloog en hoogleraar reumatologie Erasmus Medisch Centrum en één van de initiatiefnemers van het project Target@Work-reuma, werk als behandeldoel bij reuma.

“Het gaat er om niet alleen de ziekte te behandelen. Het gaat er óók om dat de persoon die de ziekte heeft volledig kan participeren in de maatschappij. Werk is daarbij heel belangrijk, dat je kan werken zoals je zou willen. We moeten als artsen daar meer aandacht voor hebben, ons er meer op richten en werk als behandeldoel meenemen.”

Fit for Work tips

  • 1
    Besteed aandacht aan het werk van uw patiënt/cliënt
  • 2
    Kijk of u met uw behandeling het aan het werk kunnen blijven kan ondersteunen
  • 3
    Wijs patiënt/cliënt op mogelijkheden voor hulp en ondersteuning

Fit for Work tools

Fit For Work Award

Als uw patiënt/cliënt aangeeft dat zijn/haar werkgever prima ondersteuning biedt,
dan kunt u eventueel wijzen op de Fit for Work Award voor organisaties waar het goed werken is met een chronische aandoening.