Skip to main content

Zoönosen, chronische aandoeningen en werk

COVID-19 is een zoönose: een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek. Onduidelijk is nog of dit coronavirus direct vanuit vleermuizen komt of via een ander zoogdier op de mens is overgedragen.

Het is niet de eerste zoönose in Nederland met grote gezondheidsgevolgen. In de jaren 2007-2010 zijn naar schatting 100.000 mensen besmet geraakt met de Q-koortsbacterie(Coxiella burnetii). Bijna 100 mensen zijn overleden. Deze bacterie gebruikt graag geiten als gastheer.

Nog steeds ondervinden veel mensen dagelijks last van de gevolgen van deze besmetting.

Q-support zet zich in om deze mensen te ondersteunen, ook om aan het werk te blijven. Velen kampen met werkproblemen door blijvende luchtwegklachten, chronische vermoeidheid en concentratieproblemen.

Voor deze mensen is er de online werkwijzer Q-koorts. Lectoraat Arbeid & Gezondheid Hogeschool Arnhem en Nijmegen (lid van Platform Fit for Work) en Centrum Werk Gezondheid (coördinator Fit for Work) ontwikkelden deze werkwijzer. Op dit moment is een aanvullend zelfmanagement programma in de maak.

Vanuit Fit for Work maken we ons hard voor een nieuw nazorgprogramma: werken met COVID-19.