Skip to main content

Zijn er tools voor zorgprofessionals om werkende mensen met kanker te ondersteunen?

Tijdens de sessie voor het oncologienetwerk waren de tools vanuit het project Target@Work-onco nog in ontwikkeling.
Op dit moment staan de volgende tools online:

Een uitgebreide klankbordcommissie bestaande uit onder meer ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, bedrijfsartsen, belangenbehartigers en onderzoekers was nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze tools. Meer informatie: www.targetatwork.nl/kanker