Skip to main content

Werksessie MS en werk

‘MS is een lastig onderwerp. De werknemer met MS kan zich ‘weggeduwd’ voelen door de werkgever. Terwijl de werkgever en neuroloog ook behoefte hebben aan informatie en ondersteuning op dit gebied. Doordat er relatief gezien weinig patiënten zijn, is er echter weinig voorhanden’. 

Dit is een quote van een van de deelnemers tijdens de werksessie die op 7 september plaatsvond. 17 stakeholders gaven die dag aan wat nodig en wenselijk is rond het optimaliseren van werken met MS.

De werksessie maakt deel uit van het project Target@Work MS. Het project resulteert in handreikingen voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers en zorgverleners. De handreikingen geven inzicht in hoe eenieder invulling kan geven aan werkbehoud bij MS. Er komt een overzicht van wat er al aan informatie en ondersteuning beschikbaar is en wat nog nodig is om te ontwikkelen.

De handreikingen zijn dit najaar gereed. Momenteel vindt een laatste commentaarronde onder stakeholders plaats.

Lees het korte verslag van de werksessie