Skip to main content

Werkgroep Chronisch Zieke Werkenden

Hoe kunnen mensen met een chronische aandoening werk krijgen en werk houden. Dat is de insteek van de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden. De werkgroep is ingesteld om de aanbevelingen uit het SER advies ‘Werk van belang voor iedereen. Werken met een chronische aandoening’ verder uit te werken.

Paul Baart, voorzitter Fit for Work, neemt deel aan de werkgroep namens de Commissie Werk Gezondheid. In het SER Magazine van oktober 2017 vertelt hij meer over de komende initiatieven. Voorbeelden zijn:

  • inventariseren van goede buitenlandse voorbeelden ter inspiratie voor Nederlands beleid
  • de ambitie om te komen tot een centraal informatiepunt over werk en chronische aandoeningen.