Skip to main content

Werk als behandeldoel in de oncologie

Meer en meer krijgen oncologen en oncologieverpleegkundigen te maken met patiënten die vragen stellen over het werk. Zoals welke gevolgen de behandeling heeft voor hun werk. Bekijk de video met oncoloog-internist Rhodé Bijlsma UMC Utrecht (3 min) die ingaat op de aandacht voor werk vanuit de oncologiezorg.

Het nieuwe project Target@Work-onco biedt oncologieteams ondersteuning om gerichter aandacht aan het werk van patiënten te besteden. Om zo vanuit de zorg bij te kunnen dragen aan beter kunnen blijven werken met kanker. Met werk als een van de behandeldoelen.