Skip to main content

Vragenlijst over werk voor (reuma)patiënt

Als steun in de rug voor mensen met Reumatoïde Artritis (RA), is een vragenlijst over werken met RA ontwikkeld. De resultaten kan de patiënt bespreken met de reumatoloog en de reumaverpleegkundigen. De vragenlijst is een aanvulling op ander ‘wachtkamermateriaal’, zoals een poster en een flyer over werken met RA.

Hoewel de vragenlijst nu gericht is op reuma, zijn de vragen ook zeker geschikt voor werkende patiënten met andere aandoeningen.

Bij de ontwikkeling was er input vanuit het project Target@Work.
Prof. dr. Mart van de Laar, hoogleraar Medisch Spectrum Twente, was nauw betrokken bij de vragenlijst.

Prof. dr. Annelies Boonen, hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+, verleende haar medewerking aan een interview voor een artikel in huis-aan-huisbladen (oplage 4,3 miljoen) over het materiaal.