Skip to main content

Vijf ziekenhuizen investeren in kanker en werk: Target@Work-onco

In het Alexander Monro Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST), UMC Groningen(UMCG) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is volop aandacht voor het werk van kankerpatiënten in de behandeling en begeleiding.

Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen oncologie hebben vanuit het pilotproject Target@Work-onco handvatten gekregen. Deze handvatten bestaan onder meer uit een screeningstool, een interventiewijzer, e-learning en teamsessies.

Samengevat zijn de 5 mooiste resultaten:

  1. Alle centra bieden informatie over kanker en werk aan patiënten.
  2. Werk maakt onderdeel uit van het behandelplan zoals het bespreken met de patiënt van:
   • De relatie tussen (mogelijke gevolgen van) de behandeling en het werk, en
   • Alternatieve behandelingen met minder gevolgen voor het werk, als die voorhanden zijn.
  3. Er zijn interne ambassadeurs kanker en werk aangesteld.
  4. Ziekenhuizen willen de e-learning in de eigen leeromgeving behouden.
  5. Alle centra gaan met het thema kanker en werk door na het pilotproject.

Lees meer over de resultaten in het rapport.
Wilt u de tools en informatie over het project bekijken, ga dan naar www.targetatwork.nl/kanker.
Bekijk ook de website ‘Werk en kanker’ voor patiënten van Jeroen Bosch Ziekenhuis.