Skip to main content

Tools kanker en werk

Vanuit het project Target@Work-onco zijn tevens tools ontwikkeld voor zorgprofessionals oncologie. Het betreft:

Daarnaast is op de website van Target@Work-onco informatie beschikbaar gesteld voor werkende kankerpatiënten en hun werkgevers.