Skip to main content

Kunnen jullie casemanagers oncologie wat vertellen over kanker en werk?

Dit was de vraag vanuit het oncologienetwerk Zuid West Nederland aan Centrum Werk Gezondheid. Een netwerk dat regelmatig bijeenkomsten organiseert voor zeer betrokken casemanagers oncologie die werkzaam zijn in diverse ziekenhuizen in deze regio.

Onze sessie stond als laatste ingepland, na een vol programma. Om die reden hebben we gekozen voor een ‘petje op, petje af’ quiz. Met chirurgenmutjes konden de deelnemers aangegeven of de geboden informatie juist of niet juist was. Op een luchtige manier zijn zo zaken behandeld als:

  • Hoeveel werkende mensen krijgen per jaar de diagnose kanker
  • Of je verplicht bent als werknemer om op je werk te melden dat je kanker hebt
  • En of je ontslagen kunt worden als je ziekgemeld bent

Daarnaast zijn ervaringen en tips uitgewisseld hoe je als zorgprofessional werkende patiënten kunt ondersteunen. Zoals het wegwijs maken van de patiënt waar deze terecht kan voor informatie en ondersteuning gericht op kanker en werk.