Skip to main content

Target@Work – werk als behandeldoel

Het hebben van betaald werk behoort samen met ‘relatie met de partner’ en ‘relatie met kinderen’ tot de drie belangrijkste sociale rollen van mensen. Belangrijker dan vrije tijd, reizen en relaties met vrienden. Dit geldt voor iedereen. Ook, of wellicht juist, voor mensen met een chronische aandoening. Deze bevinding volgt uit onderzoek. Prof. dr. Annelies Boonen sprak hierover tijdens haar oratie. Zij is hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+ en één van de initiatiefnemers van het project Target@Work.

Het ondersteunen van zorgprofessionals om aandacht aan het werk van patiënten te besteden is het doel van Target@Work. Op dit moment is het initiatief gericht op reumatologen en reumaverpleegkundigen. De informatie op de website is ook interessant voor andere zorgprofessionals, zoals de ontwikkelingen rond zorg en arbeidsparticipatie.