Skip to main content

Target@Work: werk als behandeldoel in de zorg

Het project Target@Work biedt zorgprofessionals praktische ondersteuning om gericht aandacht aan werk van patiënten te besteden. Het project is ontwikkeld voor zorgverleners reumatologie en oncologie. De tools zijn ook geschikt voor andere zorgverleners. Zoals de screeningstool kanker en werk om te bekijken of een patiënt behoefte heeft aan werkgerichte ondersteuning die met enige aanpassing in een andere setting te gebruiken is.
Wil je meer weten over de ervaringen van zorgprofessionals met de tools van Target@Work, lees dan het rapport over 5 pilot ziekenhuizen.
Target@Work maakt deel uit van het programma Fit for Work, gecoördineerd door Centrum Werk Gezondheid.