Skip to main content

Positieve gezondheid in de werkomgeving

‘Je hebt een ziekte, je bent niet je ziekte’. Dat is één van de uitgangspunten van Fit for Work. Een visie die aansluit bij Positieve Gezondheid.

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen blijven werken met een chronische aandoening of ziekte, is of de werkomgeving je daartoe in staat stelt.

Recent is de handreiking ‘Hoe positieve gezondheid past in de werkomgeving van institute for Positive Health (iPH) verschenen. Centrum Werk Gezondheid, coördinator van het programma Fit for Work, heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan.