Skip to main content

Pleidooi brug tussen arbeid en gezondheid voor werkbehoud bij ziekte

Voor meer werkbehoud bij ziekte pleiten de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid in de position paper voor drie zaken:

  • Meer samenwerking tussen VWS en SZW door een interdepartementaal actieprogramma. Doel:  meer integraal beleid rond arbeid en gezondheid.
  • Werk als behandeldoel in de zorg, waarbij vanaf de diagnose aandacht is voor werk.
  • Bedrijfsgeneeskundige zorg in het curatieve domein via de zorgverzekeringswet financieren.

Ruim 30 organisaties, waaronder Fit for Work, ondersteunen deze paper.

De paper is in november 2021 aangeboden aan de vaste kamercommissie SZW.

In maart vond een dialoogsessie plaats met diverse betrokkenen. Tweede kamerleden Marijke van Beukering (D66) en Jacqueline van den Hil (VVD) hebben daarin aangegeven de ministeries aan te sporen serieus werk te maken van de samenwerking tussen VWS en SZW, en te kijken wat er financieel mogelijk is.

De samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland (LAN), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem.