Persbericht 

Amersfoort, 18 mei 2016 – Vijftien procent van de medewerkers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) maakt dit niet bekend bij de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers. Ook verzwijgt 12% van de werkgevers hun eigen chronische aandoening. Het overgrote deel van de werknemers verwacht dat de werkgever goed zal omgaan met het bekendmaken van een chronische aandoening, maar één op de vijf medewerkers zegt een chronische ziekte niet zelf te zullen melden. Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening.

Angst voor baanverlies

Van de medewerkers die aangeven een aandoening te verzwijgen als het hun treft, ziet bijna de helft het nut van melden niet in: “Mijn werkgever kan daar niks mee.” Medewerkers zijn bang voor negatieve gevolgen voor de eigen loopbaan of dat ze hun baan kwijt raken bij een reorganisatie. Schaamte speelt ook  een rol. Mogelijk spelen hogere eisen die worden gesteld aan medewerkers een rol. De helft van de medewerkers zegt dat de eisen die worden gesteld aan de gemiddelde medewerker het afgelopen jaar zijn toegenomen. Vier op de tien werkgevers zeggen hetzelfde.

Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de EU conferentie die Fit for Work samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert op 25 mei aanstaande. Met een actief platform van meer dan 20 organisaties maakt Fit for Work zich sterk voor een nationale aanpak voor werkbehoud. Doel is om met werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en bestuurders barrières te slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven.

Medewerkers met een chronische aandoening kunnen vaak met aanpassingen uitstekend doorwerken, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid thuis te werken. Meer dan de helft van de medewerkers (60%) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61%), waarbij overigens 17% van de werkgevers aangeeft daar niet toe bereid te zijn. Meer dan de helft van de medewerkers (55%) verwacht dat collega’s flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57% van de werkgevers. Een op de vijf werkgevers is beducht dat collega’s bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35%).

Onbekendheid ondersteuning

Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland: “Mensen die een kwaal krijgen hebben geen langdurig financieel vangnet zoals vroeger, daarom is het belangrijk dat iemand met een chronische aandoening door kan blijven werken. Medewerkers die graag door willen werken lopen helaas vaak tegen muren aan, zoals een leidinggevende of een arts die niet weten wat ze kunnen doen.” Er is veel onwetendheid over mogelijke ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening: 46% van de medewerkers zegt dit niet te weten. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wèl behoefte te hebben aan ondersteuning  willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50%), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38%) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43%).

Download onderzoeksresultaten GfK Fit for Work

Fit for Work Index 2016

(Noot voor de redactie)

Deelnemers aan Fit for Work zijn Academie Mens en Arbeid Saxion Hogescholen, AIAS/Universiteit van Amsterdam, Bureau VolZin, Centrum Chronisch Ziek en Werk, Emma at Work, Hullen Advies, Kenniscentrum ZorgInnovatie Hogeschool Rotterdam, Maastricht UMC+, P2O personeel & projecten, Reumafonds, Stichting Drive-netwerk, Stichting IZZ, Stichting RRR, Stichting Tools, Stichting Vroege Interventie Heliomare, UMC Groningen Centrum voor Revalidatie & Revalidatiegeneeskunde en Winnock, Vision at Work / NVBF.

Fit for Work wordt geleid door het Centrum Werk Gezondheid en ondersteund door AbbVie. Website: www.fitforworknederland.nl

Op 25 mei organiseert Fit for Work samen met de Sociaal-Economische Raad de EU conferentie ‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’. http://www.eu2016.nl/kalender/2016/05/25/conferentie-langer-actief-door-innovatie-in-zorg-en-beleid

Het volledige onderzoek kunt u inzien via de website van Fit for Work. Wilt u de conferentie bijwonen, spreken met ervaringsdeskundigen of meer informatie, neem dan contact op met: Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland 06 53 92 15 98 of Peter van den Besselaar, 06 53 49 15 39 pvdbesselaar@bexcommunicatie.nl , of Jesca Dembinski 06 10 50 63 997 jdembinski@bexcommunicatie.nl.

Enkele antwoorden op vragen uit het onderzoek van Fit for Work

Wat zijn volgens werkgevers de problemen/nadelen van het in dienst hebben van een werknemer met een chronische aandoening?

“Continuïteit waarborgen, zeker bij een kleine organisatie”

“De mogelijkheid bestaat dat een werknemer volledig uitvalt. 2 jaar doorbetalen van salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid, re-integratiekosten enz. enz. De eventueel te hoog oplopende kosten zijn een groot probleem”

“Het is chaotischer, iemand kan soms uitvallen… daarentegen kan het ook  positief werken, iemand is loyaal, vaak bereid voor stukje extra, zolang je maar begrip hebt voor de situatie.”

Wat zijn volgens de werknemers de problemen/nadelen van het in dienst hebben van een werknemer met een chronische aandoening?

“Angst voor hoog ziekteverzuim”

“Bij een meningsverschil of als er iets mis gaat kan de medewerker met de chronische aandoening al snel het onderspit delven”

“Bij ons bedrijf geen!”

“Er zijn altijd klusjes binnen het bedrijf die iemand met een chronische aandoening prima kan uitoefenen zonder dat de hoofdtaak daar onder leidt”

“Het niet-weten is problematisch, je kunt het dan niet ondersteunen.”

“In mijn geval zijn aanpassingen van werk niet mogelijk, nadeel is dus dat ik niet alles kan, voordeel is dat datgene wat ik doe, met extra motivatie doe.”

Bron: Onderzoek Gfk Nederland/Fit for Work –  Werken met een chronische aandoening – mei 2016