Skip to main content

Persbericht

Persbericht 

Amersfoort, 18 mei 2016 – Vijftien procent van de medewerkers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) maakt dit niet bekend bij de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers. Ook verzwijgt 12% van de werkgevers hun eigen chronische aandoening. Het overgrote deel van de werknemers verwacht dat de werkgever goed zal omgaan met het bekendmaken van een chronische aandoening, maar één op de vijf medewerkers zegt een chronische ziekte niet zelf te zullen melden. Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening.

Angst voor baanverlies

Van de medewerkers die aangeven een aandoening te verzwijgen als het hun treft, ziet bijna de helft het nut van melden niet in: “Mijn werkgever kan daar niks mee.” Medewerkers zijn bang voor negatieve gevolgen voor de eigen loopbaan of dat ze hun baan kwijt raken bij een reorganisatie. Schaamte speelt ook  een rol. Mogelijk spelen hogere eisen die worden gesteld aan medewerkers een rol. De helft van de medewerkers zegt dat de eisen die worden gesteld aan de gemiddelde medewerker het afgelopen jaar zijn toegenomen. Vier op de tien werkgevers zeggen hetzelfde.

Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de EU conferentie die Fit for Work samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert op 25 mei aanstaande. Met een actief platform van meer dan 20 organisaties maakt Fit for Work zich sterk voor een nationale aanpak voor werkbehoud. Doel is om met werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en bestuurders barrières te slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan. Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven.

Medewerkers met een chronische aandoening kunnen vaak met aanpassingen uitstekend doorwerken, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid thuis te werken. Meer dan de helft van de medewerkers (60%) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61%), waarbij overigens 17% van de werkgevers aangeeft daar niet toe bereid te zijn. Meer dan de helft van de medewerkers (55%) verwacht dat collega’s flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57% van de werkgevers. Een op de vijf werkgevers is beducht dat collega’s bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35%).

Onbekendheid ondersteuning

Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland: “Mensen die een kwaal krijgen hebben geen langdurig financieel vangnet zoals vroeger, daarom is het belangrijk dat iemand met een chronische aandoening door kan blijven werken. Medewerkers die graag door willen werken lopen helaas vaak tegen muren aan, zoals een leidinggevende of een arts die niet weten wat ze kunnen doen.” Er is veel onwetendheid over mogelijke ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening: 46% van de medewerkers zegt dit niet te weten. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wèl behoefte te hebben aan ondersteuning  willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50%), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38%) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43%).

Download onderzoeksresultaten GfK Fit for Work

Fit for Work Index 2016