Ontwikkelingen rond  post-COVID-syndroom en werk

Afgelopen tijd gebeurde er veel op het gebied van langdurige coronaklachten en werk.

We geven enkele ontwikkelingen hieronder weer:

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid