Skip to main content

Nieuwe Fit for Work video

Meer dan 25 organisaties zetten zich samen met Fit for Work in om knelpunten in het werken met een chronische aandoening te verkleinen of op te lossen. Dit doet Fit for Work op verschillende manieren waarbij de focus van het programma Fit for Work ligt op werkbehoud via een ketenaanpak. Dat wil zeggen dat Fit for Work zich niet alleen bezig houdt met praktische ondersteuning van de werkende met een chronische aandoening maar ook met zijn of haar werkgever en zorgverlener.

Over het programma Fit for Work is een video gemaakt.