Skip to main content

Multidisciplinaire COVID richtlijn met aandacht voor arbeid

Op 22 maart is de multidisciplinaire richtlijn langdurige klachten na COVID-19 gepubliceerd. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgverleners en geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Een onderdeel is aan arbeid gewijd.

De richtlijn is een initiatief van Nederlands Huisartsen Genootschap, Federatie Medisch Specialisten en Long Alliantie Nederland (LAN) ism Longfonds, C-support en vele andere (beroeps)organisaties.
De richtlijn is te vinden via de NHG website en als module binnen de FMS richtlijnendatabase.
Er is ook een directe link naar het onderdeel arbeid.


Voor coronapatiënten is handige informatie vanuit de richtlijn op Thuisarts.nl geplaatst.
Ook over corona en werk.

Voor meer informatie over corona en werk: www.werkcovid19.nl