ondertekenen

MANIFEST

Hierbij onderschrijf  ik het manifest van FitforWork  voor

een nationale aanpakvoor werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

waarin werkgevers, werknemers, zorgverleners

en beleidsmakers samen werken aan:

  1. Toegankelijke informatie voor (zelfstandig) werkenden met een chronische aandoening;
  2. Stimulerende prikkels en praktische ondersteuning voor werkgevers om werknemers met een chronische aandoening aan het werk te houden;
  3. Meer aandacht en beloning voor arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg;
  4. Samenhangend overheidsbeleid voor werkbehoud bij een chronische aandoening;
  5. Betere aansluiting van arbeid-gerelateerde zorg en reguliere zorg.

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid