MANIFEST

Hierbij onderschrijf  ik het manifest van FitforWork  voor

een nationale aanpak

voor werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

waarin werkgevers, werknemers, zorgverleners

en beleidsmakers samen werken aan:

 

  1.  Toegankelijke informatie voor (zelfstandig) werkenden met een chronische aandoening;
  2. Stimulerende prikkels en praktische ondersteuning voor werkgevers om werknemers met een chronische aandoening aan het werk te houden;
  3. Meer aandacht en beloning voor arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg;
  4. Samenhangend overheidsbeleid voor werkbehoud bij een chronische aandoening;
  5. Betere aansluiting van arbeid-gerelateerde zorg en reguliere zorg.

Ondertekend door:

Voornaam Achternaam Organisatie Functie
Mirjam van Belzen Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven
Yvonne van Zaanen- de Leeuw Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) Voorzitter NVBF
Rob van Toor a-live Netwerk Partner
Cobi Oostveen Cobi Oostveen, Zelfstandig bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie bedrijfsarts en bedrijfsartsconsulent oncologie
Joos Vaessens PGOsupport Directeur bestuurder
Joos Vaessens PGOsupport Directeur bestuurder
Hendrik de Jong MS Vereniging Nederland Penningmeester
Lara Smit-Selen Gemeente Eindhoven Specialist Participatie
Marieke Lainert Van Weel Bethesda ziekenhuis longverpleegkundige
Dries Verhallen st. AnnaZiekenhuis Projectmedewerker Value Based Healthcare
Karin Karin Marroni Careyn longverpleegkundige
Judith VErmeulen CAHAG Kaderarts astma/COPD
Sandra Post vd Burg Aafje thuiszorg long- en oncologieverpleegkundige
Erik Hammers ELZO Huisarts en Zorg Kaderarts astma COPD
Aleid Wolfsen Long Alliantie Nederland voorzitter
Eveline de Jong Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn Bestuurslid
Crissan Rosalia Compass Holistic Coach
Bart Verkerke SPRINT Technisch-wetenschappelijk directeur
Tamara Raaijmakers Centrum Werk Gezondheid programmamanager
Peter Van de Beek Nationale Politie Voorzitter Platform Chronisch zieke Politiemensen
Michele Manto AbbVie CEO
Ton van Hout Centrum Chronisch Ziek en Werk projectmanager
Paul Baart Centrum Werk Gezondheid directeur
Annemiek de Crom Cirkel der Seizoenen gecertificeerd participatiecoach
Judy van den Berg Emma at Work senior programmamanager
Marlies van Hilten Emma at Work directeur
Nico van Meeteren Health Holland Executive Director Topsector LSH
Han Hullen Hullen advies bedrijfs-/verzekeringsarts
Marijke Hempenius Ieder(in) beleidsmedewerker
Nico van Meeteren Maastricht University Professor Physiotherapy, Physical Functioning in Chronicity
Gert van der Meulen NOA - ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging en voorlichting
Dianda Veldman NPCF - patiëntenfederatie directeur-bestuurder
Annelies Verkerk NVBF - bedrijfsfysiotherapeuten adviseur arbeid en gezondheid / redactielid
Mireille Roodenburg NVM - makelaars HR adviseur
Aline Saers Per Saldo directeur
André Bieleman Saxion Hogescholen associate lector Arbeid & Gezondheid
Christianne van Triest st. Drive-netwerk HR adviseur, trainer en coach in empowerment
Marieke Scholte-Voshaar Tools2Use bestuurslid
Mimia Sewnandan Uneto-VNI HRM manager
Michèl Edelaar Vroege Interventie Heliomare manager