Emiel Rolink

Drs. Emiel Rolink, Directeur  Long Alliantie Nederland

Gezondheid en werk zijn zo met elkaar verbonden.
Mensen die met stoffen werken kunnen een longziekte krijgen.
En mensen met een longziekte kunnen hierdoor soms minder of helemaal niet meer werken.
Preventie en dat mensen niet ziek worden door hun werk, daar wil ik aan bijdragen. En dat voor mensen die toch ziek worden de zorg verbetert, met aandacht voor hun werk. Want het moet voor mensen die een (long)ziekte hebben, makkelijker worden om te kunnen blijven werken. Om dat te bereiken hebben wie iedereen en alle inzet nodig, waaronder ook aanpassing van sommige stelsels.

Contactgegevens
Long Alliantie Nederland / programma beroeps(long)ziekten

Email
rolink@longalliantie.nl

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid