Skip to main content

INVK Trompenburgh 2015

Het managen van chronisch zieke werknemers: wat zijn de uitdagingen en kansen voor werkgevers?

Eind november 2015 organiseerde Fit for Work in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht (INVK) een rondetafel voor werkgevers. Een tiental werkgevers en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties gingen met elkaar in discussie over de vraag welke uitdagingen en kansen het managen van chronisch zieke werknemers kunnen bieden? En wie heeft daarbij welke rol en verantwoordelijkheden? Fit for Work reikte werkgevers daarbij concrete tools en tips aan. Uneto-VNI, NOA – ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven en NVM – makelaars ondertekenden  ter plaatse het Fit for Work manifest .

In april zal een tweede werkgevers rondetafel plaatsvinden. Ook wordt er vanuit Fit for Work later dit jaar een bedrijfswerkbezoek georganiseerd. De Fit for Work Awards voor werkgevers zullen worden uitgereikt op de Fit for Work Conferentie op 25 mei. Bent u werkgever en hebt u interesse in deze activiteiten voor werkgevers, neem dan contact op via info@fitforworknederland.nl