Skip to main content

Investeren in zorg is ook investeren in werkbehoud

‘Investeringen in zorg en hulp worden gezien als kostenpost en meestal uitgedrukt in percentages van het nationaal inkomen. Door deze eenzijdige focus, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), worden de opbrengsten van zorg en hulp miskend. Door investeringen in zorg en hulp kunnen veel mensen blijven meedoen, hebben we over het algemeen een goede kwaliteit van leven met zo veel mogelijk gezonde levensjaren’.

Deze boodschap van de RVS onderschrijft Fit for Work van harte. Daarom is onder meer The Hague Declaration opgezet. Daarin pleit Fit for Work onder andere voor het zo organiseren van de zorg, dat de zorg de werkende patiënt in staat stelt te werken, een inkomen te verdienen en maatschappelijk actief te zijn. Een investering die zich terugverdient door besparingen op uitkeringen.

The Hague Declaration is opgesteld tijdens een Fit for Work– SER–EU congres.
Dr. Pauline Meurs, voorzitter van de RVS, was daarbij een van de key-note sprekers.