Skip to main content

Investeren in werkbehoud loont! Impact Graphic

Als samenleving laten we 26 miljard euro per jaar liggen door het arbeidspotentieel van mensen met een chronische aandoening niet te benutten. Enkele andere aansprekende cijfers:

  • Als werkgevers investeren in meer autonomie in het werk, verlaagt dit het risico op instroom in de WIA met 82%.
  • Zelfmanagement in de zorg, met aandacht voor werk, resulteert in 1,1 miljard euro lagere curatieve zorgkosten. 

Deze cijfers staan in de Impact Graphic ‘Werkbehoud bij chronische aandoeningen, wat levert het op?. De Impact Graphic is opgesteld door Centrum Werk Gezondheid met inbreng van de werkgroep SER Chronisch Zieke Werkenden en drie hoogleraren: Prof. dr. Lex Burdorf, Prof dr. Maarten Lindeboom en Prof. dr. Michiel Reneman.

Op het congres ‘Zorg voor Werk’ heeft Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland, de impact graphic overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie, van VWS en Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal, van het ministerie van SZW.

Bekijk de impact graphic en de bronnen van de impact graphic.