Skip to main content

Interessante artikelen

Covid-19 vergroot ‘energiekloof’ tussen werkvloer en leidinggevenden Terwijl zorgmedewerkers kampen met problemen om het werk qua energie vol te houden, ervaren hun leidinggevenden de uitdagingen van de coronapandemie heel anders. Die voelen de waardering voor de zorg meer, vinden het werk uitdagend en ervaren juist meer saamhorigheid. Dit blijkt uit onderzoek van Irene van der Fels Stichting IZZ (platformlid Fit for Work) en Henrico van Roekel Universiteit Utrecht,

Gros leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen Uit onderzoek onder 670 leidinggevenden blijkt dat een meerderheid (64%) terughoudend staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Daarnaast zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen. Dit blijkt uit onderzoek van Kim Janssens Tranzo/Tilburg University.