Skip to main content

Impressions for inspiration

Met 82 voorbeelden uit 18 landen biedt de overzichtsrapportage ‘Good examples of work and chronic conditions. Impressions for inspiration’ voorbeelden die inspireren rond werk en chronische aandoeningen. Download de presentatie Er zijn initiatieven opgenomen voor werknemers, zelfstandig werkenden en voor jongeren met een beperking die de arbeidsmarkt opgaan. Daarnaast staan projecten gericht op werkgevers en leidinggevenden vermeld. Het overzicht biedt ook inzicht in wat er in diverse landen op overheidsniveau gebeurt.

De rapportage is het resultaat van een verkenning in opdracht voor de werkgroep Chronisch Zieke Werkenden, bestaande uit afvaardiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) en sociale partners, aangevuld met onder meer Patiëntenfederatie Nederland en de Commissie Werk Gezondheid.

Centrum Werk Gezondheid heeft uit naam van de Commissie Werk Gezondheid de verkenning uitgevoerd, met subsidie van de ministeries van SZW en VWS.