Skip to main content

Handreikingen COVID-19 en werk vernieuwd

 

In maart lanceerde Centrum Werk Gezondheid de handreikingen COVID-19 en werk.

In één document staan praktische tips en aandachtspunten voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers en zorgverleners. Deze tips zijn gebaseerd op ervaringen van werkende mensen met corona, werkgevers en de zorg- en hulpverleners die hen begeleiden. Aangevuld met wat bekend is uit de literatuur op dat moment.
Afgelopen maanden hebben we veel ervaringen uit de praktijk opgehaald. Op basis hiervan hebben we de handreikingen aangepast. Eén van de opvallendste bevindingen: veel mensen met langdurige coronaklachten willen graag werken, maar gaan daarbij vaak te hard van stapel. Het advies is: bouw je werkzaamheden rustig op en zoek hulp om een goede energiebalans en dagstructuur te vinden. Verder is het taalgebruik meer aangepast richting B1 niveau en is de vormgeving rustiger geworden omdat we merken dat veel mensen de tips willen printen.

De handreikingen zijn met dank aan steun van ministerie van SZW tot stand gekomen.

Ga naar de op de website werkcovid19.nl

De handreikingen zijn ook te vinden via het Arboportaal van ministerie van SZW