Skip to main content

FitforWork – SER-advies

Nieuws

Fit for Work reactie op het SER advies
Werk: van belang voor iedereen

Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning

“Het is goed dat de SER méér aandacht voor werkenden met een chronische aandoening in het advies bepleit.  Fit for Work steunt voluit dat er meer kennis over werkbehoud in relatie tot een chronische aandoening beschikbaar moet komen; de samenwerking die de SER bepleit tussen patiëntenverenigingen, bedrijfsartsen, behandelende artsen en werkgevers- en werknemersorganisaties ondersteunen we actief. In Fit for Work zijn 20 organisaties vertegenwoordigd die zich hiervoor inzetten”, Paul Baart voorzitter Fit for Work. Lees meer

Fit for Work leden hebben tijdens de SER dialoogbijeenkomst en gesprekken met de SER input geleverd voor het advies.
Fit for Work organiseert samen met de SER op 25 mei 2016 de EU-conferentie ‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’ (deelname op uitnodiging).