Skip to main content

Fit for Work prominent op World Healthcare Forum 2015

‘Werknemers zijn de ruggegraat van onze maatschappij en economie. Daar moeten we in blijven investeren. Laten we de handen ineen slaan en er samen voor zorgen dat we fit en gezond blijven voor ons werk.’ Met die boodschap sprak Michele Manto, General Manager Nederland van biofarmaceut AbbVie, een vol gepakte plenaire zaal toe tijdens de tweede editie van het World Healthcare Forum (WHF) 2015 in Den Haag. Net als vorig jaar, stonden ook dit jaar veel prominente sprekers op het programma waaronder VU bestuursvoorzitter Wouter Bos.
AbbVie ondersteunt het Fit for Work platform en heeft de thema’s werk en gezondheid omarmd in haar visie op de zorg. Om die reden was AbbVie gevraagd om voor de tweede maal te komen spreken.
Tijdens de eerste editie van het  WHF in 2014 sprak Manto
 over het belang van meer aandacht voor werknemers met een chronische ziekte en introduceerde het Fit for Work platform bij het grote publiek. Dit jaar vervolgde Manto zijn verhaal en ging dieper in op het belang van een gezonde fitte werknemerspopulatie voor onze economie en maatschappij. In de praktijk bestaat er veel aandacht voor de kosten van zorg, maar wordt er niet of nauwelijks naar de opbrengsten gekeken. Wat levert het onze maatschappij op wanneer we in de gezondheid van onze werknemers investeren? Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van innovatieve behandelingen de Nederlandse staat geld oplevert omdat mensen met een chronische aandoening langer kunnen blijven werken en daardoor geen gebruik hoeven te maken van ons sociale stelsel en de werkgever niet in nieuwe werknemers hoeft te investeren. Maar om deze omslag in denken mogelijk te maken moeten veel barrieres worden overwonnen en moeten we af van de verkokering tussen de vakgebieden van zorg en sociale zaken. Deze visie vond veel enthousiasme onder het publiek. Een belangrijk signaal dat de boodschap van Fit for Work steeds meer gehoor vindt.