Skip to main content

Fit for Work als voorbeeld binnen ZonMw subsidie ‘Werk(en) is gezond

ZonMw en AWVN organiseerden afgelopen 27 januari een bijeenkomst Werk(en) is gezond in aanloop naar de gelijknamige subsidieoproep. Deze subsidieoproep is gericht op onderzoek naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden. Speciale aandacht is er voor werkenden met een lage sociaaleconomische positie en voor het aan het werk houden van werknemers met een chronische aandoening.

Prof. dr. Michiel Reneman verzorgde een bijdrage. Hij is hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie, en verbonden aan het Centrum voor Revalidatie UMCG en Platformlid Fit for Work. Aan de hand van twee patiëntvoorbeelden kwam de cruciale rol van de leidinggevende en de werkomstandigheden naar voren. Zo kan stress, zoals bij reorganisaties of baanonzekerheid, de ziektegerelateerde klachten verergeren en zelfs leiden tot uitval. Aan de andere kant: een ondersteunende leidinggevende maakt het verschil of iemand kan blijven werken.

Of zoals de andere spreker tijdens deze sessie, bedrijfsarts Marianne Schulpen van Akzo, het verwoordde: ‘Als iemand een bed nodig heeft om te kunnen werken, dan schuiven we een bed naar binnen. Hoe moeilijk kan het zijn’. En voor een man met een stoma komt een extra toiletblok op de werkvloer, met een extra plankje en een koelkast voor medicijnen.

Dit zijn ook de uitgangspunten van Fit for Work, gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. Met praktische tools voor leidinggevenden, werknemers en zorgprofessionals.