Skip to main content

E-learning kanker en werk voor zorgprofessionals

Binnen het project Target@Work-onco ontwikkelde Centrum Werk Gezondheid in afstemming met de klankbordcommissie een e-learning voor medisch specialisten en (gespecialiseerde) verpleegkundigen oncologie. Het project Target@Work-onco richt zich op werk als behandeldoel in de oncologiezorg.

De e-learning gaat in op:

  1. Kanker en werk: wat zijn de gevolgen van kanker voor het werk, met ervaringsverhalen van patiënten en onderzoekscijfers
  2. Werkgerichte zorg: wat kun je als zorgprofessional oncologie doen rond het werk van de patiënt
  3. Wetgeving ziekte en werk: met een quiz en een powerpoint van 12 slides inzicht in de sociale zekerheid in Nederland
  4. Richtlijnen en handreikingen: de belangrijkste onderbouwde inzichten voor werkgericht behandelen en begeleiden in de oncologiezorg
  5. Tips en tools: praktische instrumenten die werkgericht werken kunnen ondersteunen

Het is een compacte, praktische e-learning. Met de afsluitende toets erbij, duurt het doornemen 30 minuten. Bij vijf ziekenhuizen gaan de zorgprofessionals oncologie met deze e-learning aan de slag.