Skip to main content

COVID-19 verandert het werk

Met steun van Instituut Gak start vanuit Centrum Werk Gezondheid het project ‘COVID-19 verandert het werk’. Het doel van dit project is om werkgevers en werknemers inspiratie te bieden over hoe andere Europese bedrijven omgaan met COVID-19 op het werk. Waarbij de focus ligt op maatregelen voor werknemers, en in het bijzonder voor werknemers met een chronische aandoening. De inspiratie halen we op via een verkenning naar corona gerelateerde maatregelen op het werk in binnen- en buitenland, waarbij we ons richten op Europa. Met bijzondere aandacht voor bedrijven in het eerste en ergst getroffen gebied in Europa: Bergamo (Noord-Italië).