Skip to main content

COVID-19 verandert het werk

 

  • Wat zijn de gevolgen van corona voor bedrijven en werknemers?
  • En in het bijzonder voor werknemers met een chronische aandoening?
  • Welke maatregelen nemen bedrijven?

Daarover ging de verkenning die Centrum Werk Gezondheid verzorgde met steun van instituut Gak.

Hoewel er nog niet veel voorbeelden zijn, ook niet op Europees niveau, heeft deze verkenning toch een schat aan informatie opgeleverd over de invloed van de coronapandemie op de werksituatie van werknemers. Op de situatie van werknemers in het algemeen en van werknemers met een chronische aandoening in het bijzonder.

Want de veranderingen in het werk treffen alle werknemers. Iedereen ervaart de gevolgen van corona, positief en negatief. Over- of onderbelasting, sociaal isolement of andere omstandigheden hebben invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Veel werkgevers in ons onderzoek beseffen dat, naast het algemene coronabeleid, individuele ondersteuning nodig kan zijn. Maatwerk dus. Werknemers met een chronische aandoening verschillen wat dit betreft niet van andere werknemers. De realiteit is echter dat zij mogelijk wel extra kwetsbaar zijn in coronatijd. Om te voorkomen dat deze medewerkers uitvallen, is het belangrijk alert te zijn op hun eventuele ondersteuningsbehoefte. Het is ook van belang dat werknemers met een chronische aandoening ondersteuning durven vragen als dat nodig is.
Lees meer hierover in het artikel COVID-19 verandert het werk
Het artikel is ook te vinden in de Kennisbank van instituut Gak