Skip to main content

Betere signalering van werkgerelateerde longziekten door samenwerking

Veel mensen lopen een longziekte op door blootstelling aan stoffen via het werk. Toch blijft signalering van werkgerelateerde longziekten vaak uit. Hierdoor laten de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van klachten lang op zich wachten.

De pilot ‘Signaleren van beroepslongziekten’ van de Long Alliantie Nederland (LAN) laat zien dat samenwerking tussen zorgprofessionals en arbeidsexperts hier verandering in kan brengen.

In deze pilots hebben huisartsen, longartsen, praktijkondersteuners (POH-ers), longconsulenten en longfunctieanalisten zich ingezet om werkgerelateerde oorzaken bij luchtweg- en longklachten te signaleren en adequaat te behandelen. Lees de managementsamenvatting en de rapportage.

Centrum Werk Gezondheid maakt deel uit van de klankbordcommissie beroepslongziekten van Long Alliantie Nederland, en wisselt ervaringen uit vanuit Fit for Work en Target@Work.