Skip to main content

Ben Tiggelaar en Fit for Work

Inzichten vanuit de wetenschap vertalen naar praktische tips en toepassingen. Dat is de kern van het werk van dr. Ben Tiggelaar, expert in leiderschap en verandering.

Voor Fit for Work verzorgde Ben Tiggelaar een sessie rond zijn nieuwe boek: De Ladder. Met als insteek: hoe houden we mensen met een chronische aandoening aan het werk.

Het model dat centraal staat in dit boek helpt je om gestructureerd terug te werken vanuit je doel, naar gedrag en vervolgens naar de support die nodig is om het gedrag ook te stimuleren.

Het was een van de eerste grootschalige workshops met deze aanpak en daarmee een experiment vanuit beide kanten. Zo’n 25 mensen namen deel, onder meer afkomstig uit de zorg, belangenbehartiging van werkenden, het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. 

Lees het korte verslag van de bijeenkomst van Fit for Work met Ben Tiggelaar.