Skip to main content

Artikel in Magazine Longkanker over werk als behandeldoel

Hoe gaat het op uw werk? De meeste artsen weten wel wat voor werk hun patiënten doen. Maar vaak beseffen ze niet dat ze met deze vraag het verschil kunnen maken voor de patiënt om aan het werk te blijven. Voor veel mensen met kanker is dat belangrijk. Niet alleen voor inkomen, maar ook omdat werk zingeving, structuur en sociale contacten biedt.

Werk als behandeldoel. Daarover gaat het project Target@Work-onco binnen vijf ziekenhuizen, die nu het onderwerp kanker en werk blijvend op de agenda hebben staan. Lees meer hierover in het Magazine Longkanker van oktober 2020. Met dank aan Anthonie van der Wekken, longarts van UMCG, één van de vijf ziekenhuizen die heeft deelgenomen.