Skip to main content

Arbeidsrevalidatie loont, ook voor de werkgever

Dit volgt uit een recent onderzoek van platformlid Fit for Work prof. pr. Michiel Reneman en prof. dr. Jochen Mierau beiden verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen.

Arbeidsrevalidatie kent drie onderdelen: zorg, (tijdelijke) werkaanpassingen en goede afstemming tussen beide. De laatste twee onderdelen kennen geen vanzelfsprekende financiering: zorgverzekeraars vergoeden het niet of onvolledig. En werkgevers kunnen of willen dit niet altijd betalen. Hierdoor komt het voor dat er werkende mensen met beperkingen zijn die arbeidsrevalidatie krijgen zonder de laatste twee onderdelen, ook wel werkmodule genoemd.

Dit onderzoek laat zien dat het aanbieden van de werkmodule effectief is. Het zorgt ervoor dat de arbeidsparticipatie van cliënten die revalideren toeneemt, ook op langere termijn. Daarbij blijkt het een goede investering te zijn voor zorgverzekeraars en werkgevers om deze werkmodule te vergoeden dan wel te betalen.

Lees de samenvatting of het Engelstalige artikel gepubliceerd in Journal of Occupational Rehabilitation.