Skip to main content

Arbeid als item in zorgverleners richtlijnen

Patiëntenfederatie Nederland (lid van platform Fit for Work) ontwikkelt samen met het Kennisinstituut van Medisch specialisten (KIMS) een generieke arbeidsmodule. Deze module biedt invulling aan aandacht voor arbeid binnen richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van zorgprofessionals. Eerdere initiatieven op dit gebied waren onder meer: